Julmarknad

onsdag 19 oktober 2016

MST

Strömsunds julmarknad anordnas lördagen den första adventhelgen tillsammans med Strömsunds Köpmän.

Julmarknaden är en stark tradition som varje år utvecklas vidare i sann Rotaryanda. Under dagen erbjuder vår monter både stora och små lotterier, fiskedamm, möjlighet till röstning av luciakandidater samt information om Rotary. Vår monter är välbesökt och uppskattad av många.