Strömsund

Grundades lördag 1 december 1951
Klubb 12990 - Distrikt 2330 - Charternummer Strömsunds Rotaryklubb chartrades (startades) 1951 av en grupp köpmän och som förste president valdes {förste P}. Den stående möteslokalen var Blå Rummet på Grand Hotell och företrädesvis avhölls lunchmöten, men även kvällsaktiviteter med middag då och då. Gäster bjöds flitigt in och bland dessa ortens till namn mera kända och prominenta. Man anammade omgående Rotary Internationals riktlinjer och stadgar och drev en god verksamhet under lång tid.

Under 80-talet blev det en minskad mötesfrekvens och medlemmar lämnade klubben, men man fick medvind igen och var som mest någonstans strax under 25 medlemmar i början av 90-talet.

Under slutet av 90-talet och fram till mitten av 00-talet var klubben i princip nedläggningshotad, då aktiviteten rent allmänt var mkt låg och medlemsantalet återigen minskat drastiskt.

En akut räddningsaktion genom Distriktets Guvernör som tog tag i den dagliga driften och under andra halvan av 00-talet rekryterades en ny och mkt viktig person, Tommy Persson, som sedan lett rekryteringen med resultat att klubben så sakta började växa sig tillbaka och sedan dess även haft en väl fungerande klubbledning sedan slutet av 00-talet.

Klubben nådde sin nästa storhetstid runt 2013/2014 under en period med President Magnus Strid. Vid det laget hade man återigen strax under 25 medlemmar. Fortfarande en del inaktiva sådana, men de som var aktiva var dessto mera aktiva. Omsättningen i klubben mångfaldigades och slog rekord på rekord, både totalt och i enskilda projekt. Hjälpinsatserna slog även dom rekord på rekord och varumärket Rotary Strömsund är sedan dess nu starkare än någonsin.

Efter detta siktas det nu högt och en ny kostym måttas ut. Stora satsningar fokuseras på att öka intresset för klubben lokalt.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 8
- Herrar 7
- Damer 1
Paul Harris Fellow 0
Gästmedlemmar 0
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

c/o MST Consulting

Björnstigen 10
833 34 Strömsund
Sverige