Årlig avsättning

onsdag 19 oktober 2016

MST

Varje år avsätter vi motsvarande de inom Rotary International vedertagna minimum $20/medlem till The Rotary Foundation. The Rotary Foundation är en av världens mest kostnadseffektiva, mest erkännda och största humanitära hjälpfonder. Vi är mkt stolta över att få bidra med vår del av fondens grundfundament.